MÀSTERS

 

MÁSTER EN MUSEOS, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

 

MÁSTER DE INNOVACIÓN DE GESTIÓN TURÍSTICA - CETT-UB

 

MÀSTER EN FORMACIÓ AVANÇADA DEL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

 

 

 

TUTORITZACIONS

 

MANUAL PRÀCTIC PER A LA CATALOGACIÓ DELS OBJECTES DEL MUSEU ESCOLAR I CREACIÓ D’UN ESPAI WEB PER A LA SEVA DIFUSIÓ

Treball Final de Màster

Proposta de manual per facilitar la catalogació dels objectes del Museu Escolar. La principal finalitat és aportar una proposta de fitxa de catalogació unificada i facilitar a l’usuari de la fitxa certes orientacions per a complimentar cada un dels apartats.
En segon lloc, marquem com a objectiu subsidiari la creació d’una pàgina web que serveixi de plataforma de difusió del manual i que reculli, al mateix temps, el treball realitzat pel grup ICE, així com projectes i propostes educatives que se’n derivin.

 

 

PROPOSTA DE DINAMITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR INTEGRANT EL MUSEU ESCOLAR I LES NOVES TECNOLOGIES DIGITALS: CONSTRUINT NOUS PONTS

Treball Final de Màster

La biblioteca escolar té la possibilitat de convertir-se en el nucli de l’aprenentatge però, per això és necessari conceptualitzar-la i repensar-la com un espai viu, dinàmic i obert a tota la comunitat educativa. Aquest TFM té l’objectiu de presentar una proposta d'intervenció educativa per dinamitzar la biblioteca escolar integrant el museu escolar i les noves tecnologies digitals. Vaig crear una pàgina web per fer difusió del projecte. Hi ha les activitats de dinamització i d'altres aspectes: https://bibmusescolar.wordpress.com/