DOCTORAT

PROGRAMA DE DOCTORAT EN EDUCACIÓ, SOCIETAT I QUALITAT DE VIDA

 

 

TUTORITZACIONS

MUSEUS I BIBLIOTEQUES ESCOLARS: ESPAIS PER DESENVOLUPAR LA COMPETÈNCIA ALFABETITZADORA DELS INFANTS

Tesi doctoral

Els objectes són un agent protagonista en el desenvolupament de la competència informacional (CI) dels alumnes d'Educació Infantil i Primària (EIP). Malgrat això, el currículum escolar no contempla el seu ús i a més delega exclusivament a les fonts d'informació escrita el desenvolupament d'aquesta competència clau al segle XXI. Per aquest motiu, aquesta recerca es centra en el potencial de la "lectura" d'objectes a fi de garantir una ferma adquisició de la CI. Amb l'objectiu de repensar un recurs didàctic de desenvolupament de la CI, sorgeix la idea d'un espai compartit entre la biblioteca escolar i el museu escolar.