PRESENTACIÓ

L'Equip ICE Museus i Biblioteques té un recorregut de recerca, docència i treball aplicat en l'àmbit del desenvolupament de la competència alfabetitzadora i informacional tant a partir de la lectura i la literatura infantil com a partir del potencial didàctic dels objectes i els museus.

Té el seu origen en un projecte d'innovació i millora en la docència atorgat dins la Convocatòria d'Ajuts per a la realització de Projectes d'Innovació i Millora de la Docència de la UdL a desenvolupar durant el curs 2019-2020, que tenia per títol "ApS per al desenvolupament de la competència alfabetitzadora a través de la creació de Museus Escolars en centres educatius".