LÍNIES DE RECERCA

 

- Competència informacional, museus i biblioteques escolars

  

- Alfabetització de fonts primàries

 

- Didàctica de l'objecte