LA NOSTRA TRAJECTÒRIA

L’equip ICE Museus i biblioteques escolars: espais per desenvolupar la competència alfabetitzadora dels infants sorgeix el 2019 arran d’un projecte d'innovació i millora de la docència del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Docent pel curs 2019-2020 de la UdL i que porta per títol “ApS per al desenvolupament de la competència alfabetitzadora a través de la creació de Museus Escolars en centres educatius”. El projecte es plantejava en un dels objectius “Crear un grup ICE per planificar i organitzar, dins d’equips multidisciplinaris, els processos de disseny, creació i dinamització de museus escolars.”

 

D’altra banda, la creació de l’equip ICE té com a voluntat de consolidar un equip de treball transdisciplinar que havia iniciat a fer docència i recerca sobre el paper dels museus i les biblioteques escolars en el desenvolupament de la competència informacional.