PROJECTES

- ApS per al desenvolupmanet de la competència alfabetitzadora a través de la creació de museus escolars en centres educatius (convocatòria de projectes d'innovació i millora de la docència de la UdL 2019-2020)

 

Treball per projectes a través de la creació d’un museu escolar virtual col·laboratiu per documentar les vivències derivades de la pandèmia de malaltia per coronavirus de 2019-2020(convocatòria de projectes d’innovació i millora de la docència a la UdL 2020-21 del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Docent)

El resultat més important d’aquest projecte és la creació del blog Museu Escolar de la Vida Confinada. Objectes i imatges d’una pandèmia, curs 2020-2021

 

Didàctica de l’objecte, alfabetització de fonts primàries, educació patrimonial i museu escolar en formació de mestres: metodologies d’ensenyament-aprenentatge innovadores (convocatòria de projectes d’innovació i millora de la docència a la UdL 2021-22 del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Docent)

 

Els resultats dels diferents projectes es poden consultar a diverses PUBLICACIONS